Drupal installeren via de command line

Ingediend door Donny op ma, 27/12/2010 - 06:34

Om tijd te winnen bij het opzetten van een nieuwe Drupal installatie kan je deze ook gewoon via de command line installeren met enkele commando's.

Je hoeft hier geen expert met de command line voor te zijn, de basis commando's zijn hiervoor reeds meer dan voldoende.

Normaal gezien download je de laatste versie van Drupal, pakt deze uit, je plaatst deze in je root of waar je de website wenst te installeren, start PHPMyAdmin of MySQL Administrator om een database en gebruiker aan te maken en surft dan naar je website om de installatie te starten.

Indien je dan nog extra modules bij wilt installeren die je deze weer te downloaden, uitpakken, en te verplaatsen.

Dit kan je eigenlijk allemaal via de juiste commando's afhandelen, indien je dan nog Drush bij installeert ben je helemaal vertrokken en kan je zelfs je website updaten met slechts 1 commando te geven.

Voor installatie van Drush of meer info over de commando's kan je http://drush.ws raadplegen.

Open alvast je CLI (command line interface). Met volgende stappen start ik een nieuwe installatie op mijn laptop op.

Als eerste navigeren we naar de plaats waar de website dient te komen. Indien je net zoals mij op deze laptop XAMPP hebt geïnstalleerd op de C-schijf, kan je waarschijnlijk ook dit pad gebruiken.

cd ../../xampp/htdocs

Nu gaan we laatste versie downloaden, zelf opteer ik steeds voor Drupal.be omdat deze reeds de vertaling, Views en CCK bevat, wat je toch in zo goed als elk project gaat gebruiken.

wget http://drupal.be/sites/default/files/drupal-6.20.tar.gz

Nu hebben we het ingepakte bestand van de installatie lokaal op onze pc staan. (Je kan dit trouwens ook direct online op je hosting doen, indien je over SSH toegang beschikt).

Als volgt gaan we deze nu uitpakken

tar xzvf drupal-6.20.tar.gz

Nu hebben we de map drupal-6.20 met daarin alle bestanden, waardoor we de ingepakte versie niet langer nodig hebben, deze ruimen we alvast even op. (Probeer tussendoor geregeld gebruik te maken van de 'tab' toets om namen te laten vervolledigen)

rm drupal-6.20.tar.gz

We hernoemen de map naar de project naam, als voorbeeld maak ik er gewoon site1 van

mv drupal-6.20/ site1

Nu gaan we eerst een database voorzien en een gebruiker, log in op de MySQL server. Gebruik hiervoor je eigen MySQL account, als voorbeeld geef ik hier 'gebruiker' en 'paswoord'

mysql -ugebruiker -p

Waarna je je paswoord dient in te geven

Maak de database aan

create database site1;

Nu gaan we een nieuwe gebruiker aanmaken met alle nodige rechten (voorbeeld gebruiker donny)

create user donny@localhost;

We geven hem alle rechten

grant all on *.* to donny@localhost with grant option;

Nog even een paswoord toevoegen voor de gebruiker (Voorbeeld paswoord: 'drupal')

update mysql.user set password = password('drupal') where User = 'donny';

Nu we de database en de gebruiker hebben dienen we enkel nog settings.php aan te maken aangezien hier tijdens de installatie toch om gevraagd zal worden.

We verlaten eerst de MySQL server

exit

Nu kunnen we van default_settings.php een kopie nemen voor settings.php, navigeer naar je nieuwe site map moest je daar nog niet zitten en kopieer het bestand.

cp sites/default/default_settings.php sites/default/settings.php

Indien je niet op een Windows systeem zit, dien je settings.php ook nog even voldoende rechten te geven

chmod 777 sites/default/settings.php

Wanneer je nu met je browser surft naar http://localhost/site1 kan je de installatie van je nieuwe Drupal site laten starten en dien je enkel nog maar de hierboven aangemaakte database, gebruiker en paswoord op te geven.

Wanneer je dan ook nog Drush geïnstalleerd moest hebben kan je eenvoudig nieuwe modules of templates bij installeren.

Voorbeeld voor addtoany module

Downloaden van de module

drush dl addtoany

En inschakelen

drush en addtoany

Zoals je ziet kan je hier heel wat tijd mee winnen, kijk zeker even op de Drush site naar de commando's en wat er allemaal mogelijk is.